O nás

  • poskytujeme právne služby prevažne v oblasti občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a trestného práva
  • garantujeme vysoko profesionálny, odborný a zodpovedný prístup ku klientovi
  • naším zámerom je spoznať právny problém vo všetkých jeho súvislostiach a zvoliť najjednoduchšie a najvýhodnejšie riešenie pre klienta
  • právne služby poskytujeme aj v anglickom jazyku

Naše služby všeobecne

  • posudzovanie a vypracovanie zmlúv, žalôb a iných súdnych podaní a právnych stanovísk
  • zastupovanie klientov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi
  • sporová agenda – vymáhanie pohľadávok
  • obhajoba v trestnom konaní

Poskytujeme služby aj v oblastiach

  • daňové právo (dodržiavanie daňových predpisov a zastupovanie v daňovom konaní)
  • právo duševného vlastníctva